Loading...
Hjem 2020-03-27T11:28:43+00:00

Fokuserede tanker og eksekvering, skaber resultater

Succes er kendt for at avle succes, men resultater kommer sjældent af sig selv. Ønsker du, at din virksomhed skal skabe mere succes, så er det her, at CorePerformance kommer ind i billedet. Vi har dokumenterbare resultater fra arbejdet med vores kunder igennem mange år. Der har givet en stor indsigt i mange forskellige branchers udfordringer i det private såvel i det offentlige erhverv. Vi har eksekverbare værktøjer der sikre at ledelsen og medarbejderne forsat kan bidrage til vækst og udvikling, og vi bidrager med hjælp til at anvende værktøjerne optimalt.

Først gode tanker, så gode resultater

Vores udgangspunkt er menneskets mindset og adfærd, altså måden at tænke og handle på. Vores fokus er på de færdigheder og evner der skal være tilstede for at forfølge et mål samt arbejde hen mod det som et ægte high performance team. I denne proces betragter vi din virksomhed som en enhed, der bevæger sig fremad efter en fælles mental- og følelsesmæssig beslutning om at skabe resultater sammen. Det enkelte menneske får indsigt og forståelse for hvilken betydning det har når ens tanker og adfærd bidrager konstruktivt til hverdagen på jobbet. Forståelse og indsigt giver de bedste forudsætninger for at skabe en meningsfuld eksekverbar præstations- og forbedringskultur, som skaber vækst og resultater til glæde for alle i organisationen.

Vi gearer virksomhedens mentale tandhjul og adfærd

Processen involverer metoder indenfor mental- og performancemanagement, som sikrer, at alle de mentale tandhjul i virksomheden er velsmurte og gearet til et stærkt mentalt beredskab. Gearingen transmitterer konstruktive tanker der skaber den rette eksekver adfærd, som bidrager til målbar forretnings- og resultatudvikling her og nu, såvel på den lange bane!

Hjælp til gør – det – selv

Vi vil gerne give dig mulighed for at høre og se, hvordan vi hos jer kan skabe hjælp – til – selvhjælp, og et stærkt mentalt beredskab til at træne dig selv, dine ledere og medarbejdere. Ved at opbygge en eksekveringskultur præget af robusthed og overskud til at håndtere udfordringer, kommer der fokus på præstationer , eksekvering og forbedringer i hverdagen. Du opnår også et forankret High Performance Teamwork der i tanker og handlinger skaber trivsel, arbejdsglæde og resultater. Så du er velkommen til at ringe eller skrive til os.