Mental kompetenceudvikling, skaber resultater

 • Er virksomheden ikke i bevidst og målrettet mental kompetenceudvikling – er den i ubevidst afvikling.

 • Selv de mest avancerede maskiner, programmer og systemer kan ikke i sig selv skabe succes for virksomheden.

 • Et bevidst tænkende menneske kan, med sine mentale kompetencer og værktøjer, optimere og påvirke deres fagligkompetencer og derved skabe forretningsmæssig succes.

 • Opgradering af mentale kompetencer samt personlig udvikling – en forudsætning for virksomhedens vækst

Det skal give mening

 • At tænke i begrænsninger eller i muligheder har en direkte indflydelse på afvikling eller udvikling i en organisation.

 • At stille sig problemorienteret eller løsnings orienteret uagtet, hvilke mentale udfordringer virksomheden udsættes for, har en signifikant påvirkning af resultatet.

 • Et menneske, alene eller som en del af et team, kan enten forhindre, reducere eller påvirke hele virksomheds fremgang og vækst, udelukkende på baggrund af måden at tænke og handle på.

 • En organisation der bevidst og ansvarligt afdækker og finder ud af hvor, hvordan og hvem der har behov for et mentalt kompetenceløft, sikre sig positiv udvikling som har direkte indflydelse på virksomhedens potentiale

Den rigtige retning

 • At have målrettet fokus på de mental kompetencer er vigtige, hvis man vil styrke og udvikle: trivsel – arbejdsglæde – høj faglighed – motivation – viljestyrke – præstationer – resultater

 • Dét at skulle motivere og værdsætte den enkelte leder og medarbejder, så personen ønsker at bidrage positivt til vækst og udvikling i kræver viden, indsigt og mentale værktøjer i organisationen, for at få det til at lykkes

 • Vigtigst af alt kræver det ydmyghed og forståelse af, at menneske har forskellige mentale kompetencer, som løbende skal trænes og styrkes for at bidrage til forsat udvikling af virksomheden