Mental forretningsudvikling 2020-03-27T11:41:40+00:00
Loading...

Mental organisationsudvikling, gør forskellen 

Selv de mest avancerede maskiner, programmer og systemer kan ikke i sig selv skabe succes for en virksomhed.
Derimod kan et bevidst og tænkende menneske, blot med sine mentale kompetencer og værktøjer, skabe en forretningsmæssig succes og bidrage til at nye tiltag, indsatser samt forbedringer, som over tid med den rette eksekvering skaber målbar vækst og udvikling.

Det skal give mening

At skabe varige resultater handler om bevidst præstationsudvikling, som understøttes af en eksekverbar forbedringskultur hvori alle i organisationen kender deres rolle og finder glæde, værdi og mening i deres arbejde, – fordi de ved at de gør en positiv forskel.

Medvind som modvind

At have en mental forankret præstationskultur som bygger på trivsel, arbejdsglæde, faglighed, motivation, viljestyrke samt ordinære såvel ekstraordinære præstationer, sætter store krav til organisationen. Dét at skulle motivere og værdsætte den enkelte leder og medarbejder, så personen ønsker at bidrage positivt til vækst og udvikling i medvind som modvind, kræver viden, indsigt og kompetencer i organisationen, for at få det til at lykkes. Vigtigst af alt kræver det ydmyghed og forståelse af, at menneskets måde at præstere på er forskellig fra hinanden.

Forbedringsforslag til nye tanker

Forståelsen og anerkendelsen af vores forskellige måder at tænke og handle på, er afgørende når der skal skabes en kultur hvori det er helt i orden at komme med personlige forbedringsforslag, som har til formål at udfordre måden at tænke og handle på. Disse forbedringsforslag skal ikke tages personligt, men i stedet bruges til at lære at håndtere og reagere konstruktivt på disse tiltag og derved omsætte det til en bedre måde at gøre tingene på. Deraf skabes muligheden for personlig- og organisatorisk udvikling, som kan bidrage til den overordnede vækst og udvikling for hele forretningen.

Mål skaber adfærd og mindset levere resultater – hvorfor vælge os?

På baggrund af de resultater du ønsker at vi i fællesskab skal realisere for din virksomhed. At du, din ledelse og medarbejdere virkelig vil gøre en ekstraordinær indsats sammen med os for at komme i mål.  Vi forholder os til dette på denne måde: Jeres mål er vores mål – og vi ved at mål skaber adfærd og mindset skaber resultater. Jeres succes er vores mission, vi ved at det kræver en oprigtig ekstraordinær indsats at få mennesker, mål og planer til at lykkes og vi har den rette indstilling, erfaring og viljestyrke til at gennemføre opgaven.

Fra fejl til læring

Fordi vi ved at mennesker ikke er perfekte, men at vi kan hjælpe hinanden så vi har fokus på at blive bedre, på en ordentlig og respektfuld måde.

Vi ved vi løbende fejler og finder fejl på hinanden, når vi ved det, så kan vi skrue på vores opfattelse af fejl og ændre vores adfærd udfra denne betragtning ” Fejl EJusterbar Læring”

Vi bruger praktiske erfaring, teori samt evidensbaseret viden til at udfordre det menneskelige mindset og adfærd. En viden der udsiger hvordan et menneske, en organisation der ønsker og vil det, kan ændre sit mentale beredskab og stille skarpt på de nødvendige forandringer hos virksomhedens ledelse, medarbejdere, såvel den samlede organisation og forretningen.

En dans på roser

Vi arbejder i øjenhøjde når vi i fællesskab udvikler din organisation. Vi taler sammen, vi involverer os i Jer og vi står skulder ved skulder, for at vi sammen kan realisere målet.

Det er vigtigt at du ved, at det ikke kan forventes at være en dans på roser at justere sit mindset og ændre sin adfærd.

De første par møder kan godt gøre ondt. Det behøver ikke at være skidt, men i stedet tegn på en påbegyndt udvikling og justering i den rigtige retning.

Alle har retten til at udvikle sig

Lad os starte med en samtale på telefonen som forhåbentlig danner grundlaget for et møde, hvor vi ser nærmere på jeres tanker og overvejelser om at skabe en forankret og meningsfuld præstation -og forbedringskultur som bidrager
til personlig såvel organisatorisk udvikling samt forretningsmæssigt vækst.

Den mentale værktøjskasse, gør forskellen

For de fleste mennesker og organisationer er der medvind såvel modvind, og man er langt hen ad vejen selv ansvarlig for at lykkes med de ting, man ønsker at sætte i gang eller være en del af.
Det indebærer samtidig, at man også selv er ansvarlig for, at tingene, eller én selv, ikke udvikler sig hurtigt nok, eller bevæger sig i den rigtige retning.

Tanker og adfærd

Alle mennesker er forsynet med en række mentale beredskaber, som jeg kalder mentale tandhjul, fordi processerne griber ind i hinanden. I mit arbejde med mine kunder tillader jeg mig at dreje forsigtigt på disse tandhjul, men ikke mere forsigtigt, end at jeg gør virkningen følelig, så din opfattelse af dig selv, dine medarbejder og hele organisationen i omverden bliver mærkbar og tydelig fordi adfærden er positivt ændret

Vækst og udvikling

Målet med at styrke ”det mentale beredskab” er at videregive en værdifuld erkendelse af, hvorvidt du, dine medarbejder og organisation reelt er villig til at arbejde for den ønskede forandring. Jeg lægger ikke skjul på, at en positiv udvikling koster både sved, tårer, tanker og overvejelser, men resultaterne venter rundt om hjørnet i form af en personlig såvel organisatorisk robust organisation som er gearet til at skabe mentale forbedringer som positivt påvirker adfærden i forhold til trivsel, arbejdsglæde samt vækst og udvikling