Mental forretningsudvikling, fra tanke til resultat

 • Forretningspsykologi i sin kerne handler om, studie af de processer der foregår hos ledelse samt medarbejdere, både individuelt og kollektivt i en organisation eller virksomhed.

 • Hvis man deler ordet op og ser på psykologi i sig selv, defineres det således:  Psykologi er det videnskabelige studium af menneskets psykiske processer og adfærd herunder menneskets måde at handle og reagere på, dets oplevelse af verden og dets følelsesliv, tænkning og viljesytringer.

 • I forretningspsykologien sættes der fokus på de Mentale kompetencer i et helt forretningsperspektiv, hvor der tages højde for de mål og visioner som virksomheden har.

 • De Mentale kompetencer analyseres og spejles op imod den, “her og nu” situation som virksomheden ønsker at få fokus på at styrke med et specifikt udgangspunkt i:  tanker  –   følelser  –   overbevisninger  –   adfærd  –   handlinger

Mål og formål med forretninspsykologi

 • Formålet med at vælge en forretningspsykologisk tilgang som tiltag, for at udvikle en organisation eller virksomhed er, at synliggøre mulighederne i retningen af optimering samt sikring af de grundlæggende betingelser for en kontinuerlig fremadrettet sund udvikling og vækst.

 • Løbende træning og forståelse af nye Mentale kompetencer og færdigheder gør, at kreativiteten og handlingskraften øges på baggrund af den grundlæggende anerkendelse af forskellighed og samarbejde styrkes med indsigt og viden

 • Overordnet kan man sige at virksomheden får styrket den mentale organisationsudvikling og sikre derved i sidste ende sin økonomiske vækstmuligheder. Dette sker igennem at få i scene sat de eksisterende ressourcer med en sund forretningspsykologisk strategi, alene ved at få fokus på medarbejdernes styrker og mentale kompetencer

Forretningspsykologi kontra (HR) menneskelige ressourcer  

 • Forretningspsykologi er en gren af psykologien, som praktiseres ved at du er nødt til, at have passende træning løbende for at opnå de ønskede resultater.

 • Det er sandt, at forretningspsykologi kan inkludere arbejde relateret til HR. HR arbejder også med faktorer, såsom motivation, stress eller kultur.

 • Det er ikke strengt nødvendigt at have psykologisk træning for at arbejde i en HR afdeling.

 • En HR-afdeling arbejder primært med forberedelse og analyse af budgetter, medarbejderomkostninger og lovmæssige problemstillinger. Den viden der kræves er i højere grad rettet imod økonomi og lovmæssige forhold fremfor psykologien i sig selv.

 • I forretningspsykologien sættes der fokus på de Mentale kompetencer i et helt forretningsperspektiv, hvor der tages højde for de mål og visioner som virksomheden har.

Potentiale i arbejdsmiljø

 • Ved afdækning og træning af de Mentale kompetencer og færdigheder får virksomheden indblik i arbejdsmiljøet indefra og ud, såvel som alle de forskellige faktorer, der er en del af det. Derved øges både trivsel og arbejdsglæde som skaber en synergi der er er essentielt vigtigt for at kunne understøtte virksomhedens potentiale.

 • Forretningspsykologien objektiv set er at definere alle de mulige udfald korrekt, så man kan forbedre de ansattes præstation og derved øge arbejdsglæden ved de processer og resultater den enkelte i fællesskabet opnår.