Får du som leder følgeskab af dine medarbejdere, igennem dit mentale lederskab, understøtter du virksomhedens overordnede mentale identitet, værdier, holdninger og handlinger. Udspringer dit lederskab i en fælles forståelse af mindset, f.eks. ”vi siger hvad vi gør og gør hvad vi siger” og ved du og dine medarbejder hvad det specifikt betyder for netop jeres virksomhed. at have et stærk forankret mindset

Mindset

Virksomhedens fælles forståelse af mindset er det vi i CorePerformance kalder; “virksomhedens mentalitet identitet”. Virksomhedens mentale identitet er fundamentet for at kunne være proaktivt i forhold til at håndtere problemer, udfordringer og muligheder på bedst mulig måde.

Mentale kompetencer

At skabe og opbygge en fælles mentalitet om det at lede med lederskab, kræver viden, indsigt og mening. En dedikeret overbevisning om at udvikling af de mentale kompetencer (evner, færdigheder, mindset og værktøjer) styrker de faglige kompetencer optimalt og at dette fører til fortsat udvikling og vækst af virksomheden generelt på den korte, mellem og lange bane.

Lederskabsmentaliteten (mindset = måden man tænker og handler på i virksomheden) skal synliggøres, sætte i styring og løbende trænes – du bliver derved en stærk leder, der er bevidst og mentalt kompetent omkring sine styrker og mentale udviklingsområder.

Klar forståelse

Lederskab med en klar forståelse for styrkerne ved at kende sit eget og virksomhedens mindset kan:

 • tiltrække nye kompetente medarbejder

 • inspirere og udvikle nuværende medarbejdere

 • skabe mening for medarbejderne.

Medarbejder

Alle resultater er altid skabt af medarbejdernes mentale kapacitet og resultaterne kan måles på mange måder:

De emotionelle kompetencer måles ved:
passionen, engagement, udholdenhed, viljestyrke, kreativitet ect.

De rationelle kompetencer måles ved:
uddannelse, færdigheder, faglighed, fakta ect.

 • Fornyer

 • Udvikler mentalitet

 • Sparrer og træner mentale og faglige kompetencer

 • Fokuserer på mennesker

 • Bygger på tillid

 • Spørger hvad, hvorfor, hvordan og hvornår

 • Fokuserer på det vigtigste

 • Skaber håb og bygger fremtiden for virksomheden og organisationen

Ydelser

Med et specielt designet forløb til ledelsen tages højde for de forskellige typer af mental ledelsesudvikling og ledelsesstrukturer som f.eks:

 • Direktøren, øverste ledelse

 • Ledelse på tværs

 • Ledergruppen

 • Projektledelse

CorePerformance tilbyder udvikling af lederteamet med at forenes i tydelige fælles mål. Lederteamet stilles med sigte på at skabe en berigende proces som føre de gode ønskede resultater såvel personligt som for virksomheden generelt.

Positivt resultat

Interaktionen og samspillet i ledergruppen forbedres. Kommunikationen geares på den gode måde til at få sat ord på både udfordringer ”fuckups” samt få sat fokus på de succesfulde tiltag og igennem denne kommunikationsform skaber lederteamet flere af de “fede” succeser igennem hele organisationen. Medarbejderne vil undgåeligt spejle sig i formen.

Lederen præsenteres for forskellige mentale styringsværktøjer som baner vejen til en bedre forståelse og mere positiv tilgang til udfordringerne. Engageret vedholdenhed og øvelse er vigtigt faktorer i et forløb for at lykkes med viljen til en styrket mental forandring.

Mentale værktøjer

Med de nye tilegnede mentale værktøjer (evner, færdigheder, mindset og værktøjer) opnår virksomheden at blive beriget med en arbejdsform der indeholder en langt mere glidende kommunikation i forståelse af processen. Projektet som helhed opnår, igennem at blive sat i (R.I.S.I.K.O) styring, et positivt resultat der giver mening i det større perspektiv.

CorePerformance tilbyder at samtaleforløb igennem sparring, rådgivning, mental kompetenceudvikling, træning og coaching hvor lederen kan udvikle sig med afsæt i lederrollens opgave, ramme og karakter. Lederen præsenteres for forskellige mentale styringsværktøjer som baner vejen til en bedre forståelse og mere positiv tilgang til udfordringerne. Engageret vedholdenhed og øvelse er vigtigt faktorer i et forløb for at lykkes med viljen til en styrket mental forandring.

Vedholdenhed

Lederen præsenteres for forskellige mentale styringsværktøjer som baner vejen til en bedre forståelse og mere positiv tilgang til udfordringerne. Engageret vedholdenhed og øvelse er vigtigt faktorer i et forløb for at lykkes med viljen til en styrket mental forandring.