For at tænke og handle som et TEAM skal man være overbevist, om at det giver personlig mening at agere og reagere som et TEAM. Gennem erfaringer opbygger man en forankret teammentalitet, som bidrager til udvikling, trivsel og vækst.

Et stærkt TEAM er engageret omkring deres arbejde og gør deres bedste for at efterleve deres eget potentiale, samt de værdier som organisationen er bygget op på.

Tilhørsfølelse

Et TEAM har en stærk tilhørsfølelse, de tager ejerskab og er engageret i de fælles værdier og mål for fremtiden.

Et TEAM deltager aktivt omkring de beslutninger som har indvirkning på hele teamet, der stræbes altid efter win – win situationer.

Together Everyone Achieves More
Sammen opnår vi mere.

I et TEAM arbejder deltagerne i et struktureret miljø, og de ved hvad deres mål og formål er. Sammen med lederskabet afstemmer de forventninger og forudsætninger, og alle på teamet respekterer dette ved involvering og proaktivt følgeskab.

Fællesforståelse

Forståelsen og indsigten i at have en bevidst team-mentalitet kræver dialog, træning og øvelser i mange forskellige situationer, der giver teamet de mentale kompetencer til at operere som en samlet enhed. Et TEAM praktiserer en åben og oprigtig kommunikation. Dette forudsætter forståelsen for det fælles mindset. Alle gør sit bedste for at forstå hinandens synspunkter og for at skabe optimale løsninger, hvad enten det handler om kunder eller kollegaer.

Med et specielt designet forløb tages højde for de individuelle profiltyper, lærings-, og kommunikationsstilen samt mentale og faglige kompetencer, som det samlede team har.

Hos et TEAM anerkender alle medarbejdere deres egen uafhængighed og selvstændighed, og de har forståelse for, at såvel deres personlige mål som deres team mål, opnås gennem efterlevelse af deres værdier og mentale kapacitet.

I et team yder medarbejderne hver deres bidrag til virksomhedens succes ved at anvende deres individuelle talenter, viden, kreativitet samt mentale og faglige kompetencer i relation til de mål, der er sat.

Personlig udvikling

Et TEAM opfordrer kollegaer til at udvikle deres evner, færdigheder og mentale og faglige kompetencer for at være med til at skabe arbejdsglæde, motivation, resultater og vækst.

Hos et TEAM yder medarbejderne hver deres bidrag til succes ved at anvende deres talent, viden og mentale og faglige kompetencer i relation til de mål, teamet i fællesskab har sat sammen med ledelsen.

Et TEAM har forståelse for at konflikter kan opstå og vil opstå inden for menneskelige relationer. Teammedlemmer ser disse udfordringer som en mulighed for nye ideer, kreativitet, og de arbejder hurtigt og konstruktivt i løsningen af konflikten, og de arbejder ud fra antagelsen:

”Oplever du et problem – kom med et bud på en løsning af problemet”

En væsentlig mental forudsætning for et team er måden at tænke løsninger på:

”Det er som regel aldrig problemet, der er problemet – det er måden, man tænker om problemet, der er problemet”

Bidrager til udvikling og træning af teamet så alle forenes i tydelige fælles mål. Der sigtes på at skabe en berigende proces, som fører til de ønskede resultater. Dette gælder både personligt som for virksomheden generelt.

Interaktionen og samspillet mellem teamet forbedres. Kommunikationen geares på den gode måde, til at få sat ord på både udfordringer, mentale forbedringsområder. Igennem denne træning og kommunikationsform skabes der tydligere succeser for teamet og  igennem hele organisationen.

Et samtaleforløb igennem sparring, rådgivning, mental kompetenceudvikling, træning og coaching, hvor teamet kan udvikle sig med afsæt i sin opgave, ramme og karakter. Teamet præsenteres for forskellige mentale styringsværktøjer, som baner vejen til bedre forståelse og mere positiv tilgang til udfordringerne. Engageret vedholdenhed og øvelse er vigtige faktorer i et forløb for at opnå en styrket mental forandring.