F.I.A.S.K.O og tudekiks , er succesens batteri

Form
Foredrag videns overlevering, empiri, evidens, eksempler og storytelling

Varighed
2 timer

Pris
Efter aftale

Formål

  • Udfordrere måden at tænke fiasko på, velvidende at de største forandringer, skabt af mennesker er startet med en fiasko.

  • Kan man som menneske og organisation anskue fiasko fra en anden vinkel og sige at man har succes med sine erfarede fiaskoer. Uden disse erfaringer ville man ikke være så gode som man er i dag.

  • Kan man være på forkant og være proaktiv og spotte en potentiel fiasko?

  • Hvad skal man ændre i sin mentalitet, tanke og handlig for dette er muligt?

Mål
At give indsigt, forståelse og refleksion til at anskue sin måde at tænke fiasko på fra en anden vinkel. Den selv samme tanke som har skabt fiaskoen kan ikke ændre den, men det kan den, den skal bare nå at tænke og handle anderledes.

Udbytte
Inspiration og motivation til at forstå om det er muligt at have en proaktiv mentalitet, som gør at man som menneske og organisation kan være på forkant.

Specielt tilrettelagt foredrag
CorePerformance tager en overordnet dialog med den enkelte virksomhed om det at håndtere fiaskoer, og implementere den baggrundsviden i foredraget. Derved bliver foredraget mere nærværende, involverende og relevant for netop jeres virksomhed.