Tilgang og afdækning

  • Med en forretningspsykologisk tilgang udarbejder vi specifikke forløb i tæt samarbejde med vores kunder. Med mental forretningsudvikling (evner, færdigheder, mindset og værktøjer) skabes der et solidt udgangspunkt til løsning af udfordringen.

  • Vi hjælper kunden til at forbedre mentaliteten, kulturen og arbejdsprocesser igennem ledelsen, medarbejderen og teams på alle niveauer.

  • I tæt forbindelse med praksis sættes action på udviklingsarbejdet.

  • løbende øvelser, “storytelling” og eksempler fra egen praksis, gør at resultater og mening synliggøres effektivt.

  • Med en nysgerrig tilgang og spørgsmål som stilles skarpt udfordre vi til udvikling og styrker virksomhedens mentale kapacitet.

  • Den løbende læringsproces støttes op med feedback, feedforward samt en coachende tilgang.