Motivation og performance
– motivation det styrer du selv

Form
Foredrag videns overlevering, empiri, evidens, eksempler og storytelling

Varighed
2 timer

Pris
Efter aftale

Formål
Fortælle, inspirer om hvor stor betydning det er at man har de mentale værktøjer til selv motivation.

Selv motivation er vigtigt for at kunne præstere, leve op til egen og andres forventninger.

Belyse hvor vigtig det er at kunne hvile i sin egen forankret mentalitet og vælge at præstere trods modgang og udfordringer.

Mål
At vise og synliggøre at mentale værktøjer kan styrke dine præstationer.

Udbytte
Inspiration, motivation og refleksion til hvordan du præsterer bedre og hvordan din personprofil matcher din præstation.

Specielt tilrettelagt foredrag
CorePerformance tager en overordnet dialog med den enkelte virksomhed om det at have fokus på præstationer og motivationsfaktorer. Derved bliver foredraget mere nærværende, involverende og relevant for netop jeres virksomhed.