Mentalitets og relations udvikling, der skaber business
– forestil dig en hverdag hvor kunderne er opsatte på at købe

Form
Foredrag videns overlevering, empiri , evidens, eksempler og storytelling

Varighed
2 timer

Pris
Efter aftale

  • Formål

    Fortælle, inspirer, motivere til at forstå hvilken betydning der har for salget at man besidder en høj relations-intelligens.

  • Det er altafgørende for at få succes, at man har høj kundetilfredshed.

  • At arbejde intelligent med sine kunderelationer skaber kundetilfredshed som er en væsentlig forudsætning for loyalitet, der igen er nøglen til øget lønsomhed.

  • Relationskompetencer er de emotionelle mentalitets faktorer:

  • At kunne opbygge og indgå i relationer der er autentiske, tillidsfulde, nærværende og omsorgsfulde, og dermed værdiskabende for alle parter der er involverede i relationen.

Mål
At vise, tydeliggøre at bevist og målrettet træning af relations mentaliteten, viser sig ved øget omsætning, lønsomhed, kundetilfreds og nye kunder.

Udbytte
Inspiration, motivation og refleksion til at se betydningen i at være bevidst om at et stærk relations mentalitet, er forudsætningen for øget vækst.

Specielt tilrettelagt foredrag
CorePerformance tager en overordnet dialog med den enkelte virksomhed om det at have fokus på på relationer i salget. Derved bliver foredraget mere nærværende, involverende og relevant for netop jeres virksomhed.