Konflikt er en Win-Win løsning
– Skab nye måder at tænke og handle på

Form
Foredrag videns overlevering, empiri og eksempler.

Varighed
2 timer

Pris
2 timer

Formål
Fortælle, inspirer om hvordan en konflikt kan løse mange udfordringer, når man mentalt lærer at håndtere en konflikt eller et sammenstød på en anderledes måde.

Mål

  • At give indsigt, forståelse og refleksion til at anskue sin måde at tænke konflikt på fra en anden vinkel.

  • At vise konflikter håndteret proaktivt, vil være en Win-Win for alle parter.

Udbytte
Inspiration, motivation og refleksion til at have et valg om hvordan du mentalt vælger at håndtere en konfliktsituation.

Specielt tilrettelagt foredrag
CorePerformance tager en overordnet dialog med den enkelte virksomhed om det at håndtere konflikter og implementere den baggrundsviden i foredraget. Derved bliver foredraget mere nærværende, involverende og relevant for netop jeres virksomhed.