Hvis man vil have medarbejder til forsat at bidrage med et positivt mindset til virksomheden, skal man som virksomhed være bevidst om virksomhedens mentale identitet, værdier, overbevisninger, holdninger og handlinger i tilstrækkelig grad er synlig for medarbejderne. Derigennem kan de se sig selv som et aktiv, som har et tydelig formål der giver mening på et bevidst niveau.

Vitalt

At dele og have den samme tilgang/mindset til hvordan man som virksomhed og organisation levere service overfor kunderne er vitalt.
At man som virksomhed sikre ordentlige arbejdsforhold, regler, trivsel og arbejdsglæde overfor medarbejderne er ligeledes vitalt.
Når man erkender ovenstående, er det tankevækkende at vide følgende:
der er sammenfald mellem medarbejder tilfredshed og kundetilfredshed

Øvelse gør mester

Mentalitet/mindset måden man tænker og handler i virksomheden på, er ikke statisk. Hvis man vil sikre sig et stærkt og forankret mindset om virksomheden, organisationen og kunderne, så kræver det styret og målrettet dialog, træning, sparring, forbedringer for at medarbejderne kan tage ejerskab og være bevidst omkring deres betydning i tilhørsforholdet til kunderne, kollegaerne og virksomheden generelt.

Ydelser

Alle specielt designet forløb til medarbejderne tages der højde for de forskellige profiltyper af mennesker, læring og kommunikationsstil, mentale og fagligkompetencer

CorePerformance

Tilbyder udvikling og træning af medarbejder med at forenes i tydelige fælles mål, medarbejderen stilles, med sigte på at skabe en berigende proces som føre de ønskede resultater. Både personligt som for virksomheden generelt.

Interaktionen og samspillet mellem medarbejder forbedres. Kommunikationen geares på den gode måde til at få sat ord på både udfordringer ”fuckups” samt få sat fokus på de succesfulde tiltag og igennem denne kommunikationsform skaber flere af de “fede” succeser igennem hele organisationen. Ledelsen vil undgåeligt spejle sig i formen.

Mental kompetenceudvikling

CorePerformance tilbyder et samtaleforløb igennem sparring, rådgivning, mentalkompetenceudvikling, træning og coaching, hvor medarbejderne kan udvikle sig med afsæt i sin opgave, ramme og karakter. Medarbejderne præsenteres for forskellige mentale styringsværktøjer som baner vejen til en bedre forståelse og mere positiv tilgang til udfordringerne. Engageret vedholdenhed og øvelse er vigtigt faktorer i et forløb, for at lykkes med viljen til en styrket mental forandring