Hvis man vil have medarbejder til forsat at bidrage med et positivt mindset til virksomheden, skal man som virksomhed være bevidst om virksomhedens mentale identitet, værdier, overbevisninger, holdninger og handlinger i tilstrækkelig grad er synlig for medarbejderne. Derigennem kan de se sig selv som et aktiv, som har et tydelig formål, der giver mening på et bevidst niveau.

Vitalt

At dele og have den samme tilgang/mindset til hvordan man som virksomhed og organisation leverer service over for kunderne er vitalt.
At man som virksomhed sikre ordentlige arbejdsforhold, regler, trivsel og arbejdsglæde over for medarbejderne er ligeledes vitalt.
Når man erkender ovenstående, er det tankevækkende at vide følgende:
der er sammenfald mellem medarbejdertilfredshed og kundetilfredshed

Øvelse gør mester

Mentalitet/mindset,måden man tænker og handler i virksomheden på, er ikke statisk. Hvis man vil sikre sig et stærkt og forankret mindset om virksomheden, organisationen og kunderne, så kræver det styret og målrettet dialog, træning, sparring og forbedringer for at medarbejderne kan tage ejerskab og være bevidst omkring deres betydning i tilhørsforholdet til kunderne, kollegaerne og virksomheden generelt.

Ydelser

I alle specielt designede forløb til medarbejderne tages der højde for de forskellige profiltyper af mennesker, læring og kommunikationsstil samt mentale og faglige kompetencer.

CorePerformance

Tilbyder udvikling og træning af medarbejdere i at forenes i tydelige, fælles mål, medarbejderen stilles med det formål at skabe en berigende proces som fører de ønskede resultater. Både personligt som for virksomheden generelt.

Interaktionen og samspillet mellem medarbejder forbedres. Kommunikationen geares på den gode måde til at få sat ord på både udfordringer og mentale forbedringsområder. Igennem denne træning og kommunikationsform skabes der personlig mental kompetence udvikling, som vil afspejle sig i personens faglige kompetencer områder til glæde for organisationen.

Mental kompetenceudvikling

CorePerformance tilbyder et samtaleforløb igennem sparring, rådgivning, mentalkompetenceudvikling, træning og coaching, hvor medarbejderne kan udvikle sig med afsæt i sin opgave, ramme og karakter. Medarbejderne præsenteres for forskellige mentale styringsværktøjer, som baner vejen til en bedre forståelse og mere positiv tilgang til udfordringerne. Engageret vedholdenhed, robusthed og passion samt øvelser er vigtige faktorer i et forløb, for at styrke mental kompetenceudvikling og forandring.