Vision, mission og værdier

Vision

 • At skabe mental kompetenceudvikling i samspil med de faglige kompetencer for at løfte menneskers og virksomheders potentiale

Mission

 • At bringe lederskabet af forretningen, organisationen samt team og medarbejder op på et bevidst mentalt kompetent niveau

 • Styrke dementale kapacitet, engagement, udholdenhed samt robusthed for at udvikle forretningen og organisationen til fortsat væksttrivsel og udvikling. 

 

Værdier

 • Mennesker har forskellige opfattelser af verden

 • Der er en positiv intention bag al adfærd

 • Al viden og adfærd er brugbar i en eller anden sammenhæng

 • Du kan måle effekten af din kommunikation i den feedback, du får

 • Du kan ikke undlade at kommunikere

 • Fejl og fiasko kan være nyttige oplevelser, hvis du opfatter dem som feedback

 • Hvis “det” ikke virker – så gør noget andet

 • I alle situationer har den mest fleksible størst indflydelse. Fleksibilitet betyder at man ser på muligheder

 • Al viden og indsigt er der – hvis du søger den

 • Der findes ikke én virkelighed – vi har hver vores model af den.