I 20 år har jeg løbende uddannet mig, trænet, forsket, og været nysgerrig omkring mennesker og deres mentale kompetencer
(evner, færdigheder, mindset og værktøjer) og kapacitet indenfor forretnings, organisations- og resultatudvikling.

Jeg har en stor passion og interesse for, hvad vi faktisk kan opnå med en øget bevidsthed om, hvordan tanker, følelser, adfærd og kommunikation spiller sammen. Det samspil har en større rolle for succes end umiddelbart antaget.

Passion og mission – den mentale værktøjskasse

Jeg var så heldig tidligt i mit liv at møde mennesker og mentorer, som var nysgerrige på mine vegne. De ønskede at inspirere mig til at lære noget nyt, så jeg kunne realisere de ønsker og drømme, jeg havde for mit liv.

I gennem årerne har den inspiration udviklet sig til min passion og mission, som i dag er:

  • at bidrage til virksomheders og organisationers udvikling af deres mentale værktøjskasse og kompetencer.

Jeg arbejder passioneret med at belyse og udvikle menneskers mentale kapacitet til glæde og udbytte for dem personligt såvel i virksomheder som organisationer.

Jeg siger ofte; “Det ikke er gratis” man skal ville forandringen. Man skal nå derhen, hvor det er vigtigt nok at handle på tingene.

Jeg ved i dag, gennem min egen udviklingsproces og den erfaring jeg har erhvervet gennem 20 år i arbejdet med andre mennesker, at vi alle har de mentale kompetencer til at udvikle os til en endnu bedre udgave. De mentale kompetencer skal trænes med jævne mellemrum. Præcis som du træner din fysiske krop og kommer i bedre form, gør MINDGYM mentaltræningskonceptet det samme for din hjerne og sind

“One fits all”?

Når jeg arbejder med mennesker i teams eller organisationer, så afdækker jeg de mentale kompetencers tilstand. Mennesker er forskellige, og der er ikke én model eller én metode, der findes ikke en”One fits all”.
For at fremme den mest optimale udvikling for den enkelte skal tilgangen ske individuelt. Der er menneske, som er dybt analytiske og rationelle samt mennesker der er meget emotionelle og empatiske.

Enhver har deres egen helt unikke forståelse af omverdenen, som de tager udgangspunkt i, når de udtrykker sig.

En person som er emotionelt empatisk orienteret vil sige;
“De vil koste blod, sved og tårer – for at få noget ud af det.”

Den analytisk rationelle orienterede person vil sige;
“Fakta er; at jeg skal gøre det, der præcist og konkret skal til – for at få noget ud af det.”

Respons

Når disse to personer kommunikerer ud fra deres grundlæggende mentale og følelsesmæssige orientering, kan der opstå misforståelser, udelukkende fordi de kommunikerer på hver deres ”kanal”. De er ikke bevidste om forskelligheden. Derfor kan der opstå misforståelser, fordi  de taler forbi hinanden eller ofte har svært ved at nå frem til en fælles forståelse. Ens kommunikation viser sig i den respons man får

Tilgangen skal derfor individuelt tilpasses i arbejdet, det er afgørende for effekten og resultatet. Denne indsigt anvender jeg, når jeg byder ind og reelt hjælper mennesker til selv at opnå indsigt og derved  åbner for andre handle muligheder. Jeg har i min værktøjskasse redskaber til at støtte og udvikle dem, som ønsker det.

For at nå de ønskede resultater i en organisation er det min erfaring, at processen bedst starter i den øverste ledelse.
Når jeg arbejder med ledere, ejere eller administrerende direktører, viser synergien sig helt anderledes positiv i sin helhed for organisationen. De ny adfærds-, tanke- og handlingsmønstre styrker og påvirker den sociale interaktion.  Der skabes en fælles forståelse af, at forskellighed er en styrke på vejen til at opnå målet.

Det skal give mening

Det er, når ledelsen viser vejen, at det begynder at give mening at arbejde med den mentale kompetenceudvikling i en organisation eller virksomhed. Det mentale niveau understøtter os i livets mange facetter, både som privat person og derved i vores arbejdsliv. Fælles forståelse for forskellighedens styrker skaber succeser.

Det, jeg gerne vil skubbe til, er bevidstheden om, at de mentale kompetencer er meget væsentlige og yderst vigtige at sætte i styring og træne jævnligt. Det gør sig gældende op imod hvad som helst – faglig udvikling, teams, salg – ja, alle de elementer som en organisation er bygget af.

Trivsel

Hvad end man måtte stå over for af udfordringer, så er ens mentale kompetenceniveau forudsætningen for, at man reelt både kan skabe en god forretning, såvel som at skabe høj social kapital på en arbejdsplads. Medarbejdere trives, når de er bevidste om deres egen mentale kapacitet, og derved bliver de i stand til at understøtte en produktion mere effektivt.

I de mange år jeg har arbejdet med mental kompetence, forretnings- og organisationsudvikling, er det synliggjort for mig, at misforståelser, konflikter og lav social kapital ofte opstår på baggrund af mangel på indsigt og erkendelse af, at mennesker er orienteret forskelligt.
Ofte har jeg oplevet, at de fleste ubevidst tænker “Det går nok” eller “Det kommer nok af sig selv” og her må jeg pointere, at der er intet mentalt, der kommer af sig selv.

Blive bedre

Sagt på en anden måde; man lever livet og udvikler sig – det er helt korrekt, men hvis man gerne vil blive bedre, blive mere bevidst omkring sine egne indsatser samt egen refleksion – så kræver det en rigtig stærk vilje til udvikling af den mentale kapacitet, hvis man vel at mærke har et ønske om at gøre noget andet.

Begrebet GRIT er en måde, som beskriver ens evne til vedholdent at være passioneret og engageret i forhold til at opnå et givent mål. Passion, vedholdenhed og robustheden i forhold til at håndtere medgang og modgang. At belyse og arbejde i et tillidsfuldt samarbejde med mennesker, som reelt gerne vil blive bedre, bedre og bedre til hvad de nu end måtte ønske sig at opnå, er noget jeg værdsætter højt.

I 20 år har jeg målrettet og bevidst arbejdet med strategier og metoder til at udvikle menneskers mentale færdigheder og evner med udgangspunkt i at bidrage til personlig såvel som forretnings og organisatorisk resultatudvikling.

I CorePerformance har jeg udviklet et mentalt kompetenceudviklings koncept, som kommer ind til kernen “Core” af måden mennesker tænker ” mindset” og handler på ” performance” og skaber resultater. Dette koncept tager udgangspunkt i viden, empiri samt evidens om menneskers mentale kapacitet og mentalitet. Jeg udfordre måden at tænke på, agere og reagere på følelsesmæssigt såvel rationelt.

Indgår vi et samarbejde, tilbyder CorePerformance 24/7 tilgang til den hjælp, som tilbydes. Det gør jeg, fordi mine erfaringer har vist mig, at når vi starter en mentaludviklingsproces, kan behovet for hjælp ikke altid planlægges. Behovet for hjælp kan opstå nu og her. Den nærværende metode er med til at gøre den store forskel.

Et motto for mig er: “Alle har retten til mentalt at udvikle sig.”
Så når man tager den ret til at søge hjælp til inspiration og udvikling af organisationen, forretningen, teamet eller personligt, er jeg altid klar til at bidrage og gå all-in for at gøre en målbar forskel.