Certificeret 4Mat Mastering – læreringstil, træning og effekt 

Formål:

  • Optimerer lærings- og udviklingsmiljøet

  • Skabe større effektivitet

  • Styrke samarbejdet

  • Understøtte til bedre resultater

  • Forøge trivslen og arbejdsglæden

  •  4MAT metoden giver indsigt i og forståelse for de grundlæggende menneskelige forskelle i forhold til kommunikation og læring – og skaber en fælles referenceramme, for succesfuld kommunikation.

  •  Succesfuld kommunikation resulterer i, at mennesker i relationen føler sig forstået, accepteret og hørt – og det skaber glæde, arbejdsglæde, trivsel – og i høj grad bedre resultater.

  • Med denne mentale kompetence metode afdækkes læreringstilen og skaber grobund for de bedste forudsætninger for succes med alle former for dialog, hvor mennesker skal levere et resultat.