Certificeret Business Coach – Forretning, performance og personligudvikling 

Formål: 

  • Skabe refleksion fra individ til forretning hele organisationen, henimod den strategi der er valgt  

  • Omsætte strategien til et fastforankret mindset, som viser sig i dagligdagens adfærd og resultater. 

Følgende indsatsområder bliver coachingen anvendt til: 

  • Executive coaching: ledelses udvikling og performance 

  • Business coaching: Forretning og resultatudvikling 

  • Team coaching: Teamudvikling og samarbejde   

  • Personlig coaching: Personligudvikling