Certificeret e-stimate – personprofil, teamanalyser og test 

Formål:

  • At få alle til at blive mere bevidste om deres mentale, såvel adfærdsmæssige indsatsområder iht. mål og formål for virksomheden.

  •  Afdækning, kortlægning og analyse af leder, teams, medarbejder samt organisationen gør, at fundamentet støbes med det bedste afsæt for den samlede mentale kompetenceudvikling.

  •  Ved denne analysemetode øges interaktionen i virksomheden, igennem forståelse af parternes forskellighed. Denne fælles forståelse afspejles i handlinger og adfærd, hvori gruppen påvirker hinanden, til at opnå de visioner og resultaterne som er ønskelige.

 Disse analyseværktøjer bliver anvendt:

  •  e-disc

  • e-interpersonel

  • e-teamprofilen

  • e-factor

  • e-asy 360

  • e-kulturanalysen