Certificeret i ETaC – afkodning af ansigt, kommunikation, kropssprog og adfærd 

Formål: 

  • Interagere, kommunikere med mennesker og skabe tillid, så udviklingen af dem, har de bedste forudsætninger for at blive realiseret. 

  • I positiv udviklingssammenhæng er det, en fordel at kunne aflæse og afkode menneskers verbale, såvel nonverbale signaler, micro udtryk og emotioner 

  • Disse indsigter bliver brugt proaktivt til at fremme den personlige mentale udvikling til udbytte for forretningen og organisationen.