Mennesker skaber værdi

 • Formålet med en forretningspsykologisk tilgang som tiltag for udvikling af en organisation eller virksomhed er

  • at synliggøre mulighederne for optimering.

  • at sikre de grundlæggende betingelser for kontinuerlig, fremadrettet, sund udvikling og vækst.

 • Overordnet kan man sige at virksomheden får:

  • top gearet den mentale organisationsudvikling

  • sikret sine økonomiske vækstmuligheder.

 • Dette sker igennem at få i-scene-sat de eksisterende ressourcer med en sund forretningspsykologisk strategi, alene ved at fokusere på medarbejdernes styrker og deres mentale kompetencer.

 • Løbende træning og forståelse af mentale kompetencer (evner, færdigheder, mindset og værktøjer) gør, at kreativiteten og handlingskraften øges på baggrund af den grundlæggende anerkendelse af forskellighed.

 • Samarbejde styrkes i takt med indsigt og viden.