Ydelser 2020-02-05T19:30:50+00:00
Loading...

Tror du lige som os, at nye tankesæt kan skabe varige resultater?

Er du også optaget af at finde ind til kernen af hvordan du selv og dine medarbejdere, teams og organisation skaber varige resultater på den korte-, mellem- og lange bane?

Fokusér på mennesket

Det har en direkte indflydelse på udviklingen i en organisation om man tænker i begrænsninger eller i muligheder. Sagt på en anden måde er man problemorienteret eller løsningsorienteret, uanfægtet hvilke mentale udfordringer man bliver udsat for. Et menneske, alene eller som en del af et team, kan enten forhindre, reducere eller påvirke en virksomheds fremgang og vækst, alene på baggrund af måden at tænke og handle på, det er tankevækkende.

En stærk indre kerne fremmer arbejdsglæden

Det er værd at tænke på, at enhver forbedring af den menneskelige faktor – medarbejdernes og ledernes mentale mindset og adfærd– vil afspejle sig positivt i jeres resultat og skabe en ’kerne-reaktion’, som bidrager til personlig såvel organisatorisk præstationsudvikling og vækst.

Hvad kan CorePerformance udrette?

Vi har mange års erfaring i at arbejde med præstations- og forbedringskulturer på et strategisk, taktisk og operationelt niveau. Ved at træne den mentale værktøjskasse, altså måden vi tænker og handler på, hos ledere og medarbejdere.

Vi bevidstgør ledelse og medarbejdere om årsager til manglende dynamik og skaber frit flow for personlig- og virksomhedsmæssig udvikling.

Det skal matche jer 100 %

Herunder ser du en række eksempler på de værktøjskasser vi benytter, når vi hjælper vores virksomhedskunder.

Bemærk, at der er flydende overgange og alle vores tiltag er skræddersyede og matcher jeres behov, krav og forventninger.